Szkoła Muzyczna w Pińczowie

Szkoła Muzyczna I stopnia w Pińczowie jest szkołą publiczną.
Organem prowadzącym jest Gmina Pińczów
Nadzór pedagogiczny sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej przy Ministerstwie Kultury  i Dziedzictwa Narodowego.

Szkoła muzyczna I stopnia kształci muzycznie na poziomie podstawowym o 6-letnim lub 4-letnim cyklu kształcenia w zależności od wieku ucznia.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”