blog

Dni wolne od zajęć 2020/2021

Dyrektor Zespołu Szkół Nr1 w Pińczowie Szkoły Muzycznej I stopnia

w roku szkolnym 2020/2021

ustala następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

31 października 2020 r.

2 listopada 2020 r.

2, 4, 5 stycznia 2021 r.

4 czerwca 2021 r.