KADRA

p.o. DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W PIŃCZOWIE
mgr Paweł Rutkowski
V-CE DYREKTOR DS. SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA
mgr Ewa Bugaj
PRZEDMIOTY TEORETYCZNE
mgr Agnieszka Wtorek
mgr Radosław Czajka
FORTEPIAN
mgr Joanna Bilnicka
mgr Bożena Głogowska
mgr Marek Sieczkowski
KLARNET
mgr Ryszard Owsiński
mgr Marcin Trzebiński
AKORDEON
mgr Krzysztof Korban
FLET
mgr Agnieszka Wolska-Ścipniak
GITARA
mgr Aleksandra Mędrek
mgr Filip Tuz
PERKUSJA
mgr Janusz Młynarczyk
mgr Marek Burda
mgr Mateusz Wróblewski
SAKSOFON
mgr Tadeusz Bartos
SKRZYPCE
mgr Emilia Głobińska
TRĄBKA
mgr Karol Serek
WALTORNIA
mgr Michał Dynia
TUBA/PUZON
mgr Krzysztof Gajda
AKOMPANIAMENT
Daniela Kamola
Marek Sieczkowski