blog

NABÓR 2019/2020 – WNIOSEK DO POBRANIA

Pobierz formularz

WARUNKI REKRUTACJI DO SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W PIŃCZOWIE

Cykl 4 – letni i Cykl 6 – letni

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Muzycznej I stopnia w Pińczowie składają następujące dokumenty: wniosek o przyjęcie do szkoły (do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej), zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do kształcenia kandydata w szkole muzycznej oraz podpisaną klauzulę informacyjną RODO.

Niniejsze dokumenty należy złożyć w sekretariacie Szkoły (Pińczów, ul. Szkolna 2) w godzinach 08.00 – 18.00 do 24 maja 2019 r.

Badanie przydatności w szkole muzycznej I stopnia polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do gry na określonym instrumencie.

W Szkole Muzycznej I stopnia w Pińczowie badanie przydatności odbędzie się w dniu 25 maja 2019 r. od godz. 8:30