blog

NAUKA W DOMU – INFORMACJA

W związku z przedłużeniem okresu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do 10 kwietnia 2020 roku informujemy, nauczanie odbywać się będzie za pomocą technik zdalnych.

Prosimy uczniów o kontakt z nauczycielami instrumentu głównego w sprawie organizacji zajęć.

Na stronie internetowej szkoły muzycznej, w zakładce „Nauka w domu”, znajdują się materiały dla uczniów z przedmiotów teoretycznych.

Prosimy Rodziców o pomoc organizacyjną w domowej pracy uczniów.

Sytuacja jest wyjątkowa. Nauczyciele dołożą wszelkich starań, aby wspierać uczniów w ich pracy domowej.

Serdecznie pozdrawiamy w tym trudnym czasie. Życzymy zdrowia, prosząc jednocześnie o zachowanie wszelkiej ostrożności.

Dyrekcja szkoły