blog

Nauka zdalna

Szanowni Państwo,

w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, informujemy, że:

W dniach od 31 stycznia do 27 lutego 2022 roku zajęcia będą odbywać się w trybie zdalnym z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. Prosimy o kontakt z nauczycielami przedmiotu głównego, którzy pomogą rozwiązać ewentualne trudności.Zajęcia grupowe takie jak: kształcenie słuchu, audycje muzyczne, rytmika, chór, orkiestra, zespoły instrumentalne będą odbywały się w trybie zdalnym.

W ślad za w/w Rozporządzeniem dopuszczamy jednak możliwość organizowania w budynku szkoły:

– konsultacji indywidualnych z uczniami klas najwyższych SM I stopnia;

– prób mających na celu przygotowanie egzaminów końcowych, włącznie z udziałem akompaniatorów i uczniów zaangażowanych w ich przygotowywanie;

– realizowania nagrań celem udziału uczniów w konkursach;

W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, gdy zawieszone zajęcia indywidualne nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dopuszcza się możliwość organizacji tych zajęć w szkole. Wyrażenie zgody w tej sprawie może mieć miejsce na podstawie wniosku rodzica przesłanego drogą mailową na adres: szkola.muzyczna@pinczow.com zawierającego uzasadnienie konieczności organizowania zajęć z uczniem w szkole z uwagi na dobro ucznia, jego rozwój artystyczny i emocjonalny [nie dotyczy zajęć grupowych].

Organizacja zajęć prowadzonych w szkole w w/w okolicznościach może mieć miejsce tylko za zgodą wszystkich zainteresowanych – rodziców, nauczycieli, uczniów.Zobowiązujemy wszystkie osoby przebywające w budynku szkoły do bezwzględnego przestrzegania zasad reżimu sanitarnego.

Prosimy, aby w powyższym okresie możliwie wszystkie sprawy kierować do nas drogą mailową lub telefonicznie.

ŻYCZYMY DUŻO ZDROWIA

Dyrekcja Szkoły