Ochrona Danych Osobowych

Jawny rejestr danych osobowych Zespołu Szkół Nr 1 w Pińczowie jest dostępny w sekretariacie szkoły.

Inspektor danych osobowych – adres email:

lukasz.chodor.iodo@gmail.com