RADA RODZICÓW

przewodnicząca:

Aneta Walasek

zastępca:

Urszula Sadowska-Sowa

sekretarz:

Beata Krycha

Konto:

Rada Rodziców przy Szkole Muzycznej I stopnia w Pińczowie

ul. Szkolna 2, Pińczów

NIP: 662-18-06-719

38 8509 0002 2001 0001 2322 0001