blog

SZKOŁA DO HYMNU

W dniu 8.11.2019r. Szkoła Muzyczna I stopnia w Pińczowie włączyła się w ogólnopolską akcję „Szkoła do hymnu” w ramach której uczniowie odśpiewali 4 zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”. Wspólny śpiew poprzedziła pogadanka o tym utworze, między innymi na temat jego powstania. Uczniowie naszej Szkoły wykazali się olbrzymią wiedzą na ten temat. Na zakończenie wszyscy zaśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”.