blog

ULICA ŚNIEŻYNKOWA

7 grudnia orkiestra dęta naszej szkoły wzięła udział w 15 jubileuszowej edycji festynu charytatywnego „Ulica Śnieżynkowa”. Dochód przeznaczony będzie głównie na pomoc uczniom „jedynki”, którzy pochodzą z ubogich rodzin. Część kwoty zostanie także przekazana na rzecz Domu Dziecka w Pacanowie.

Cieszymy się, że nasza orkiestra może po raz kolejny wziąć udział w tak pięknej i szlachetnej akcji.